Maxaa loo dhagaysanayaa maxkamada Taraybuunalka ee ku saabsan (ECT)?

Mental Health Tribunal waxay go’aan ka gaartaa bukaanada u baahan koronto ku daaweynta khasabka ah (ECT). Haddii dhakhtarkaaga cilmi nafsigu ku siiyo ECT laakiin aadan siin karin ogolaansho-warqab ah waa in laga codsadaa ogolaansho Mental Health Tribunal. 

Waxaanu nahay Taraybunal madaxbanaan waxaana ku siinaynaa dhegaysi cadaalad ah.

Maxaa ka dhacaya dhegaysiga Taraybunalka ku saabsan ECT? 

Dhagaysiga Taraybuunalka ku saabsan ECT waa kulan kaas oo aan go’aan kaga gaarayno haddii ay waajib tahay inaad samayso ECT. 

 1. Saddex xubnood oo ka tirsan Taraybuunalka ayaa akhrinaya warbixinta ay qoreen kooxda ku daaweynaysa iyo wixii macluumaad ah oo aad adigu bixiso.
 2. Waxaan la yeelanaynaa wadatashi adiga iyo kooxda ku daaweyneysa. Waxaan ku weydiineynaa aragtidaada iyo waxaad jeceshahay.
 3. Annaga ayaa go’aan ka gaareyna haddii aad u baahan tahay ECT iyo haddii kale.
 4. Waxaan kuu sheegeynaa go’aankayaga.

Dhegaysigu wuxuu qaataa saacad. Waa qarsoodi waana barayfit.

Saddexda xubnood ee Taraybuunalka ka socda ee dhegaysiga sameynaya ayaa kala ah: 

 • Xubin sharci yaqaan ah. 
 • Xubin dhakhatiirta dhimirka ah.
 • Xubin jaaliyadda ah.

Sidee Taraybuunalka u go’aansanayaa haddii aan u baahnahay ECT iyo haddii kale?

Go’aanka aan ka gaareyno haddii aad u baahan tahay ECT wuxuu ku salaysan yahay Xeerka Caafimaadka Dhimirka ee 2014.

Haddii aad tahay qof bukaan ah oo isaga oo aan raali ka ahayn meesha la keenay aadna ka weyn tahay 18 sano waxa kaliya oo aan kuu ogolaan karnaa waa ECT haddii:

 • Aadan go’aan war-qab ah ka bixin karin iyo 
 • In aanay jirin hab aan xanibnayn oo lagugu dawayn karo.

Haddii aad tahay bukaan iskii u yimid oo 18 sano ka weyn waxa kaliya oo aan kuugu ogolaan karnaa ECT waa haddii:

 • aadan bixin karin go’aan war-qab ah iyo
 • haddii aanay suurtagal ahayn in lagugu daaweyn karo si aan khasab ahayn ama 
 • aad leedahay tixraac qeexan oo siinaaya ogolaansho war-qab ah ECT -ga ama go’aan ka gaaraha daaweyntaada oo bixinaya ogolaansho war-qab ah ee ECT kaas oo qoran.  

Haddii aad tahay bukaan khasab ku jooga oo 18 sano ka yar waxa ansixin karnaa ECT keliya haddii:

 • lagu siiyey ogolaansho warqab ah iyada oo qoraalla
 • ama haddii aadan bixin karin ogolaansho war-qab ah.
 • Haddii aadan bixin karin ogolaansho war-qab ah.  

Haddii aad tahay bukaan iskiis u yimid oo 18 sano ka yar waxa kaliya oo aan ECT kuugu ogolaan karnaa waa haddii: 

 • aad bixiso ogolaansho war-qab ah oo qoran ama 
 • aadan bixin karin ogolaansho war-qab ah laakiin qofkale oo sharci ahaan awood u leh uu ogolado inuu bixiyo ogolaansho war-qab ah iyada oo qoraalla
 • aanu jirin hab aan xanibnayn oo sahlan oo lagugu daaweyn karo.  

Sax ahaan maxaa Taraybuunalku go’aan ka gaaraysaa?

Haddii shuruudaha la buuxiyo, Taraybuunalku wuxuu bixinayaa amar ay tahay in lagugu sameeyo ECT wuxuuna go’aan ka gaari doonaa:

 • Ilaa intee amarku ku dhamaanayaa (ugu badnaan ilaa 6 bilood) iyo
 • Immisa daaweyn ah ayay ansixisay (ugu badnaan ilaa 12 daaweyneed).

Haddii shuruudaha aan la buuxin Taraybuunalku waa diidi doona codsiga dhakhtarka cilmi nafsiga inuu ku siiyo ECT.

Maxaan u aadayaa Maxkamada? 

Waa muhiim in aado maxkamada si aad ugu sheegto waxaad ka qabto in lagugu sameeyo ECT. Haddii aadan aadin annaga ayaa go’aan samaynayna adiga la’aantaa.

Sida loo diyaarinayo dhagaysigaaga 

Waa inaad samaysaa si aad waxyaallahaan ugu diyaargarawdo: 

 • Hel qof kaa caawima inaad diyaargarawdo
 • Akhri kooxda ku daaweynaysaa warbixintooda 
 • Qorshay waxaad oran doonto 
 • Keen qoraalkaaga hor-udhaca ah haddii aad mid haysato. 

Kooxdaada daaweynta ayaa u qori doona warbixin Taraybuunalka taas oo ku saabsan sababta ay ugu malaynayaan in aad u baahan ECT.  Waxaa waajiba in lagu siiyo koobiga warbixinta ugu yaraan 2 maalmood inta aan maxkamada la qaadin. Weydii kooxdaada daaweynta koobiga warbixinta haddii aan mid lagu siin. 

Waxaad qorshayn kartaa waxaad doonayso inaad tiraahdo waqtiga maxkamada adiga oo qoraya:

 • Waxaad ka fahamtay ECT
 • Haddii aad rabto ECT iyo sababta aad u rabto 
 • Daaweyn kale oo kasta oo aad doorbidi lahayd iyo sababta
 • Wax kasta oo warbixinta ku jira oo aad u argato in uu qalad yahay.

Caawima raadso 

Macluumaad intaas ka badan nagala soo xiriir

Mental Health Tribunal
1800 242 703
mht@mht.vic.gov.au
www.mht.vic.gov.au

Turjubaanada  

Noogu yeer Turjumaan adoo wacaya Translating and Interpreting Service (TIS National) 
131 450

Haddii aad doonayso turjumaan u sheeg adeegaaga caafimaadka. Annga ayaa kharajka bixinayna.

Garyaqaan 

Victoria Legal Aid
1300 792 387

Mental Health Legal Centre 
(03) 9629 4422

Caawimada la hadlida kooxdaada daaweynta

Independent Mental Health Advocacy 
1300 947 820
contact@imha.vic.gov.au

Aragtida labaad oo dhakhtar kale oo cilmi nafsiga yaqaan

Psychiatric Second Opinion Service
1300 503 426
intake@secondopinion.org.au