Γιατί θα έχω μια ακρόαση στη Δικαστική Επιτροπή (η Επιτροπή) για το ECT;

Το Mental Health Tribunal αποφασίζει κατά πόσο οι ασθενείς χρειάζονται υποχρεωτική ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT). Αν ο ψυχίατρός σας θέλει να σας κάνει (ECT) αλλά εσείς δεν μπορείτε να δώσετε ενημερωμένη συγκατάθεση τότε ο ψυχίατρος πρέπει να υποβάλλει αίτηση στο Mental Health Tribunal για να πάρει άδεια. 

Είμαστε μια ανεξάρτητη Επιτροπή και σας παρέχουμε μια δίκαιη ακρόαση. 

Τι συμβαίνει σε μια ακρόαση της Επιτροπής για το ECT; 

Η ακρόαση της Επιτροπής είναι μια συνεδρίαση όπου αποφασίζουμε αν πρέπει να κάνετε ECT.

 1. Τα τρία μέλη της Επιτροπής διαβάζουν μια έκθεση από την θεραπευτική σας ομάδα και οποιεσδήποτε πληροφορίες χορηγήσετε εσείς.
 2. Θα κάνουμε μια συζήτηση μαζί σας και με την θεραπευτική σας ομάδα. Θα σας ρωτήσουμε για τις απόψεις και τις προτιμήσεις σας.
 3. Αποφασίζουμε αν χρειάζεται να κάνετε ECT.
 4. Θα σας ανακοινώσουμε την απόφασή μας.

Οι ακροάσεις διαρκούν περίπου μία ώρα. Είναι ιδιωτικές και εμπιστευτικές.

Τα τρία μέλη της Επιτροπής στις ακροάσεις είναι:

 • ένα νομικό μέλος
 • ένας ψυχίατρος ή ιατρικό μέλος
 • ένα κοινοτικό μέλος. 

Πώς θα αποφασίσει η Επιτροπή αν χρειάζομαι ECT;

Αποφασίζουμε αν χρειάζεται να κάνετε ECT με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στον νόμο Mental Health Act 2014. 

Αν είστε ασθενής ηλικίας άνω των 18 ετών που σας έχει επιβληθεί υποχρεωτική θεραπεία μπορεί να εγκρίνουμε ECT μόνον εάν:

 • δεν μπορείτε να δώσετε ενημερωμένη συγκατάθεση και
 • δεν υπάρχει κανένας άλλος περιοριστικός τρόπος για εσάς να υποβληθείτε σε θεραπεία.

Αν είστε ασθενής ηλικίας άνω των 18 ετών που κάνετε εθελοντική θεραπεία μπορεί να εγκρίνουμε ECT μόνον εάν:

 • δεν μπορείτε να δώσετε ενημερωμένη συγκατάθεση και
 • δεν υπάρχει κανένας άλλος περιοριστικός τρόπος για εσάς να υποβληθείτε σε θεραπεία και 
 • έχετε μια instructional directive με την οποία δίνετε ενημερωμένη συγκατάθεση για ECT ή ο medical treatment decision maker δίνει γραπτώς ενημερωμένη συγκατάθεση για ECT.

Αν είστε ασθενής ηλικίας κάτω των 18 ετών που σας έχει επιβληθεί υποχρεωτική θεραπεία μπορεί να εγκρίνουμε ECT μόνον εάν:

 • έχετε δώσει ενημερωμένη συγκατάθεση γραπτώς ή
 • δεν μπορείτε να δώσετε ενημερωμένη συγκατάθεση και
 • δεν υπάρχει κανένας άλλος περιοριστικός τρόπος για εσάς να υποβληθείτε σε θεραπεία.

Αν είστε ασθενής ηλικίας κάτω των 18 ετών που κάνετε εθελοντική θεραπεία μπορεί να εγκρίνουμε ECT μόνον εάν:

 • έχετε δώσει ενημερωμένη συγκατάθεση γραπτώς ή
 • δεν μπορείτε να δώσετε ενημερωμένη συγκατάθεση αλλά το άτομο που έχει τη νομική εξουσιοδότηση να δίνει συγκατάθεση έχει δώσει ενημερωμένη συγκατάθεση γραπτώς και 
 • δεν υπάρχει κανένας άλλος περιοριστικός τρόπος για εσάς να υποβληθείτε σε θεραπεία.

Τι ακριβώς θα αποφασίσει η Επιτροπή;

Αν ικανοποιούνται τα κριτήρια, η Επιτροπή θα εκδώσει μια εντολή ότι πρέπει να κάνετε ECT και θα αποφασίσει:

 • για πόσο διάστημα θα ισχύει η εντολή (μέχρι ένα ανώτατο όριο 6 μηνών) και
 • πόσες θεραπείες εγκρίνει (μέχρι ένα ανώτατο όριο 12 θεραπειών).

Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια η Επιτροπή θα απορρίψει την αίτηση του ψυχίατρου να σας κάνει ECT.

Γιατί θα πρέπει να πάω στην ακρόαση;

Είναι σημαντικό για εσάς να πάτε στην ακρόαση για να μας πείτε τη γνώμη σας για το ECT. Εάν δεν πάτε θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση χωρίς εσάς.

Πώς να προετοιμαστείτε για την ακρόασή σας

Μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω πράγματα για να προετοιμαστείτε: 

 • Να βρείτε κάποιον να σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε
 • Να διαβάσετε την έκθεση της θεραπευτικής σας ομάδας 
 • Να προγραμματίσετε αυτά που θα πείτε
 • Να φέρετε την advance statement αν έχετε.

Η θεραπευτική σας ομάδα θα γράψει μια έκθεση στην Επιτροπή για τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι χρειάζεται να κάνετε ECT. Θα πρέπει να σας δοθεί αντίγραφο αυτής της έκθεσης τουλάχιστον 2 μέρες πριν την ακρόασή σας. Ζητήστε αντίγραφο από την θεραπευτική σας ομάδα αν δεν έχετε πάρει.

Μπορείτε να προγραμματίσετε τι θέλετε να πείτε στην ακρόασή σας γράφοντας τις σκέψεις σας:

 • Τι καταλαβαίνετε για το ECT
 • Αν θέλετε να κάνετε ECT και για ποιο λόγο
 • Για οποιαδήποτε άλλη θεραπεία που θα προτιμούσατε να κάνετε και για ποιο λόγο
 • Υπάρχει κάτι στην έκθεση που πιστεύετε ότι είναι λάθος.

Λάβετε βοήθεια

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να επικοινωνήσετε μαζί μας

Mental Health Tribunal
1800 242 703
mht@mht.vic.gov.au
www.mht.vic.gov.au

Για διερμηνέα 

Τηλεφωνήστε μας με διερμηνέα μέσω της υπηρεσίας Translating and Interpreting Service (TIS National) 
131 450

Αν θέλετε διερμηνέα στην ακρόασή σας ενημερώστε την υπηρεσία υγείας που πηγαίνετε. Θα πληρώσουμε για το διερμηνέα.

Για δικηγόρο

Victoria Legal Aid
1300 792 387

Mental Health Legal Centre 
(03) 9629 4422


Για βοήθεια να μιλήσετε στην θεραπευτική σας ομάδα 

Independent Mental Health Advocacy 
1300 947 820
contact@imha.vic.gov.au

Για μια δεύτερη γνώμη από άλλο ψυχίατρο

Psychiatric Second Opinion Service
1300 503 426
intake@secondopinion.org.au