Τι είναι το Mental Health Tribunal;

Το Mental Health Tribunal αποφασίζει κατά πόσο οι ασθενείς χρειάζονται υποχρεωτική θεραπεία ψυχικής υγείας (θεραπεία που πρέπει να κάνουν). Είμαστε ανεξάρτητοι από την υπηρεσία υγείας που πηγαίνετε και παρέχουμε δίκαιες ακροάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων σας. 

Τι συμβαίνει σε μια ακρόαση της Δικαστικής Επιτροπής (η Επιτροπή); 

Η ακρόαση της Επιτροπής είναι μια συνεδρίαση όπου αποφασίζουμε αν πρέπει να κάνετε θεραπεία ψυχικής υγείας.

 1. Τα τρία μέλη της Επιτροπής διαβάζουν μια έκθεση από την θεραπευτική σας ομάδα και οποιεσδήποτε πληροφορίες χορηγήσετε εσείς.
 2. Θα κάνουμε μια συζήτηση μαζί σας και με την θεραπευτική σας ομάδα. Θα σας ρωτήσουμε για τις απόψεις και τις προτιμήσεις σας. 
 3. Αποφασίζουμε αν η θεραπεία σας θα είναι υποχρεωτική (θεραπεία που πρέπει να κάνετε).
 4. Θα σας ανακοινώσουμε την απόφασή μας. 

Οι ακροάσεις διαρκούν περίπου μία ώρα. Είναι ιδιωτικές και εμπιστευτικές. 

Τα 3 μέλη της Επιτροπής στις ακροάσεις είναι:

 • ένα νομικό μέλος
 • ένας ψυχίατρος ή ιατρικό μέλος
 • ένα κοινοτικό μέλος.

Γιατί θα πρέπει να πάω στην ακρόαση; 

Η ακρόασή σας είναι μια σημαντική ευκαιρία για να εκφράσετε τη γνώμη σας κατά πόσο χρειάζεστε υποχρεωτική θεραπεία. Εάν δεν πάτε θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση χωρίς εσάς. 

Τι ακριβώς θα αποφασίσει η Επιτροπή; 

Μπορούμε να αποφασίσουμε να ακυρώσουμε (ανακαλέσουμε) την Treatment Order που ισχύει για εσάς. Αν ακυρώσουμε την Treatment Order τότε μπορείτε να αποφασίσετε αν θα συνεχίσετε τη θεραπεία σας. 

Μπορούμε επίσης να αποφασίσουμε να επιβάλουμε μία από τις παρακάτω εντολές:

 • Community Treatment Order – Πρέπει να κάνετε θεραπεία αλλά όχι υποχρεωτικά σε νοσοκομείο. Αν είστε ηλικίας 18 ετών ή άνω αυτή η Εντολή μπορεί να διαρκέσει για μέχρι 12 μήνες. Ο θεράπων ψυχίατρός σας μπορεί να την ακυρώσει ανά πάσα στιγμή. 
 • Inpatient Treatment Order – Πρέπει να είστε σε νοσοκομείο και να κάνετε τη θεραπεία. Αν είστε ηλικίας 18 ετών ή άνω αυτή η Εντολή μπορεί να διαρκέσει για μέχρι 6 μήνες. Ο θεράπων ψυχίατρός σας μπορεί να ακυρώσει αυτή την Εντολή ή να την μετατρέψει σε Community Treatment Order ανά πάσα στιγμή.

Αν είστε ηλικίας κάτω των 18 ετών μια Treatment Order μπορεί να επιβληθεί μόνο για μέχρι 3 μήνες.

Πώς αποφασίζει η Επιτροπή; 

Αποφασίζουμε κατά πόσο χρειάζεστε μια Treatment Order απαντώντας στις παρακάτω 4 ερωτήσεις οι οποίες βασίζονται στα κριτήρια που αναφέρονται στον νόμο Mental Health Act 2014:

 1. Έχετε κάποια ψυχική ασθένεια;
 2. Χρειάζεστε θεραπεία τώρα για να προληφθεί μια σοβαρή επιδείνωση της ψυχικής ή της σωματικής σας υγείας, ή σοβαρής βλάβης στον εαυτό σας ή σε κάποιον άλλο; 
 3. Θα κάνατε θεραπεία τώρα αν σας είχε επιβληθεί μια Treatment Order;
 4. Μήπως η Treatment Order είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι θα κάνετε τη θεραπεία που χρειάζεστε;  

Αν η απάντηση σε όλες τις 4 ερωτήσεις είναι ναι, θα εκδώσουμε μια Treatment Order.  

Αν η απάντηση σε κάποια από τις ερωτήσεις είναι όχι, θα ακυρώσουμε (ανακαλέσουμε) την Treatment Order που ισχύει για εσάς.  

Πώς να προετοιμαστείτε για την ακρόασή σας; 

Μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω πράγματα για να προετοιμαστείτε: 

 • να βρείτε κάποιον να σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε
 • να διαβάσετε την έκθεση της θεραπευτικής σας ομάδας 
 • να προγραμματίσετε αυτά που θα πείτε
 • να φέρετε την advance statement αν έχετε.

Η θεραπευτική σας ομάδα θα γράψει μια έκθεση στην Επιτροπή για τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι χρειάζεστε υποχρεωτική θεραπεία. Θα πρέπει να σας δοθεί αντίγραφο αυτής της έκθεσης τουλάχιστον 2 μέρες πριν την ακρόασή σας. Ζητήστε αντίγραφο από την θεραπευτική σας ομάδα αν δεν έχετε πάρει.

Μπορείτε να προγραμματίσετε τι θέλετε να πείτε στην ακρόασή σας γράφοντας τις σκέψεις σας:

 • Ποια είναι η γνώμη σας για τη θεραπεία σας;
 • Ποια είναι η γνώμη σας για το γεγονός ότι σας έχει επιβληθεί μια Treatment Order;
 • Αν είστε σε νοσοκομείο, θα προτιμούσατε να κάνετε τη θεραπεία σας εκτός νοσοκομείου;
 • Ποιος θα σας βοηθήσει να παραμείνετε καλά; Με ποιον τρόπο; 
 • Είναι κάποιο από τα 4 κριτήρια που δεν ισχύει για εσάς; Γιατί δεν ισχύει; 
 • Υπάρχει κάποιο λάθος στην έκθεση; 

Λάβετε βοήθεια

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να επικοινωνήσετε μαζί μας

Mental Health Tribunal
1800 242 703
mht@mht.vic.gov.au
www.mht.vic.gov.au

Για διερμηνέα 

Τηλεφωνήστε μας με διερμηνέα μέσω της υπηρεσίας Translating and Interpreting Service (TIS National) 
131 450

Αν θέλετε διερμηνέα στην ακρόασή σας ενημερώστε την υπηρεσία υγείας που πηγαίνετε. Θα πληρώσουμε για το διερμηνέα. 

Για δικηγόρο

Victoria Legal Aid
1300 792 387

Mental Health Legal Centre 
(03) 9629 4422

Για βοήθεια να μιλήσετε στην θεραπευτική σας ομάδα 

Independent Mental Health Advocacy 
1300 947 820
contact@imha.vic.gov.au

Για μια δεύτερη γνώμη από άλλο ψυχίατρο

Psychiatric Second Opinion Service
1300 503 426
intake@secondopinion.org.au