Αν πιστεύετε ότι δεν πρέπει να σας επιβληθεί μια Treatment Order, έχετε τις παρακάτω επιλογές:

Μιλήστε στην θεραπευτική σας ομάδα

Ο θεράπων ψυχίατρός σας μπορεί να ακυρώσει (ανακαλέσει) την Treatment Order που ισχύει για εσάς ανά πάσα στιγμή.

Ζητήστε βοήθεια για να μιλήσετε στην θεραπευτική σας ομάδα

Η υπηρεσία Independent Mental Health Advocacy μπορεί να σας βοηθήσει να μιλήσετε στην θεραπευτική σας ομάδα γι’ αυτά που θέλετε. Μπορείτε να καλέσετε την υπηρεσία αυτή στο 1300 947 820.

Ένα μέλος της οικογένειας, φίλος ή φροντιστής μπορεί επίσης να μιλήσει στην θεραπευτική σας ομάδα. 

Πάρτε μια δεύτερη γνώμη από άλλο ψυχίατρο

Μπορείτε να ζητήσετε μια δεύτερη γνώμη από άλλο ψυχίατρο σχετικά με τη θεραπεία σας και κατά πόσο ικανοποιείτε τα κριτήρια για υποχρεωτική θεραπεία. 

Μπορείτε να ζητήσετε μια δεύτερη γνώμη καλώντας την υπηρεσία Second Psychiatric Opinion Service στο 1300 503 426 ή στείλτε email στην Second Psychiatric Opinion Service.

Ρωτήστε γιατί πήραμε την απόφασή μας

Μπορείτε να μας ζητήσετε μια γραπτή εξήγηση για το λόγο που η Επιτροπή πήρε την απόφασή της. Αυτό λέγεται αιτιολογία της απόφασης. 
Μπορείτε να ζητήσετε την αιτιολογία της απόφασης με τους εξής τρόπους:

Αυτό το αίτημα πρέπει να γίνει σε 20 εργάσιμες ημέρες μετά την ακρόασή σας. 

Αν ζητήσετε την αιτιολογία της απόφασης θα στείλουμε επίσης ένα αντίγραφο στην θεραπευτική σας ομάδα. Αν η θεραπευτική σας ομάδα ζητήσει την αιτιολογία της απόφασης θα στείλουμε και σε σας αντίγραφο. 

Λάβετε νομική βοήθεια

Μπορείτε να ζητήσετε συμβουλές από δικηγόρο επικοινωνώντας με:

  • Victoria Legal Aid - 1300 792 387
  • Mental Health Legal Centre - (03) 9629 4422

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να σας βοηθήσει ιδιωτικός δικηγόρος. 

Ζητήστε να γίνει μια άλλη ακρόαση στην Επιτροπή

Αν σας έχει επιβληθεί Treatment Order μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε να γίνει μια άλλη ακρόαση για να ακυρωθεί (ανακληθεί) η Order που ισχύει για εσάς. 

Μπορείτε να ζητήσετε μια άλλη ακρόαση με τους εξής τρόπους: 

Συνήθως παίρνει 2 εβδομάδες από τη στιγμή που ζητήσετε άλλη ακρόαση μέχρι να γίνει η ακρόασή σας.

Κάντε έφεση της απόφασής μας στο VCAT

Μπορείτε να κάνετε έφεση της απόφασής μας στο Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT).

Αυτό σημαίνει ότι το VCAT θα διεξάγει μια ακρόαση για να αποφασίσει αν θα ακυρώσει (ανακαλέσει) την Order που ισχύει για εσάς.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα VCAT website.