Шта је Mental Health Tribunal?

Mental Health Tribunal одлучује да ли је пацијентима потребно обавезно психијатријско лечење (третман који морају да имају).  Ми смо независни од ваше здравствене службе и водимо правичну расправу да би заштити ваша права.  

Шта се дешава током расправе пред Трибуналом?

Расправа пред Трибуналом је састанак на ком одлучујемо о томе да ли морате да добијате психијатријско лечење. 

 1. Три члана Трибунала прочитају извештај од тима који вас лечи, као и друге информације које ви дате
 2. Обавимо разговор са вама и тимом који вас лечи. Упитамо вас за ваше погледе и прохтеве.
 3. Ми одлучујемо да ли ће ваше лечење бити обавезно (третман који морате да имате)
 4. Ми вас обавестимо о нашој одлуци.

Расправе трају око сат времена. Приватне су и поверљиве.  

Три члана Трибунала који су присутни на расправи су:

 • члан правник
 • члан психијатар или медицински радник
 • члан из заједнице. 

Зашто би требало да дођем на расправу?

Ваша расправа је важна прилика да нам кажете шта мислите о томе да ли вам треба обавезно лечење. Ако не дођете мораћемо да донесемо одлуку без вас.

Шта ће тачно Трибунал да одлучи?

Ми можемо да одлучимо да поништимо (укинемо) ваш Treatment Order.  Ако поништимо ваш Treatment Order ви можете да одлучите да ли да наставите са лечењем. 

Такође можемо да одлучимо да донесемо један од следећих налога:

 • Community Treatment Order – Морате да се лечите али не морате да будете у болници. Ако сте старији од 18 година овај Налог може да важи до 12 месеци. Психијатар који вас лечи може да поништи налог било када. 
   
 • Inpatient Treatment Order – Морате да будете у болници и да се лечите. Ако сте старији од 18 година овај Налог може да важи до 6 месеци. Психијатар који вас лечи може да поништи овај Налог или да га преиначи у Community Treatment Order било када.

Ако сте млађи од 18 година Treatment Order може да важи само до 3 месеца.

Како ће Трибунал одлучити?

Ми одлучујемо да ли вам треба Treatment Order одговарањем на ова 4 питања која се базирају на критеријумима у Mental Health Act 2014:

 1. Да ли имате менталну болест?
 2. Да ли вам је сада потребно лечење како би се спречило озбиљно погоршање вашег психичког или физичког здравља, или спречило наношење повреде себи или другој особи?
 3. Да ли ћете се одмах лечити ако имате Treatment Order?
 4. Да ли је Treatment Order једини начин да вам се обезбеди потребно лечење? 

Ако су одговори на сва 4 питања позитивни ми ћемо донети Treatment Order.  

Ако је одговор на било које питање негативан ми ћемо поништити (укинути) ваш Treatment Order.  

Како да се припремите за расправу? 

Можете да се припремите на следећи начин:

 • Нека вам неко помогне у припреми 
 • Прочитајте извештај о вама од тима који вас лечи 
 • Планирајте шта ћете рећи 
 • Понесите ваш advance statement ако га имате. 

Тим који вас лечи ће написати извештај Трибуналу о томе зашто сматрају да вам треба обавезно лечење.  Треба да добијете копију овог извештаја најмање 2 дана пре расправе. Затражите копију овог извештаја од тима који вас лечи уколико га нисте добили. 

Можете да планирате шта желите да кажете на расправи тако што ћете записати:

 • Шта мислите о свом лечењу?
 • Шта мислите о томе да будете на Treatment Order?
 • Ако сте у болници, да ли бисте више волели да будете лечени у заједници?
 • Ко би вам помогао да останете здрави? Како?
 • Да ли се било који од 4 критеријума не односи на вас? Зашто? 
 • Да ли је нешто погрешно у извештају?

Потражите помоћ

За више информација или да нас контактирате

Mental Health Tribunal
1800 242 703
mht@mht.vic.gov.au
www.mht.vic.gov.au

За преводиоца

Позовите нас са преводиоцем путем Translating and Interpreting Service (TIS National) 
131 450

Ако желите да преводилац буде присутан на вашој расправи обавестите своју здравствену службу. Ми ћемо то платити. 

За адвоката 

Victoria Legal Aid
1300 792 387

Mental Health Legal Centre 
(03) 9629 4422

За помоћ да разговарате са тимом који вас лечи

Independent Mental Health Advocacy 
1300 947 820
contact@imha.vic.gov.au

За друго мишљење од другог психијатра

Psychiatric Second Opinion Service
1300 503 426
intake@secondopinion.org.au