Зашто ћу имати расправу пред Трибуналом у вези ECT?

Mental Health Tribunal одлучује да ли пацијентима треба обавезан електроконвулзивни третман (ECT). Ако ваш психијатар жели да вам да ECT али ви због недостатка информација не можете да пристанете, онда он мора да поднесе захтев Mental Health Tribunal-у за одобрење. 

Ми смо независни Трибунал и обезбедићемо вам правичну расправу. 

Шта се дешава током расправе пред Трибуналом у вези ECT?

Расправа пред Трибуналом у вези ECT је састанак на ком одлучујемо о томе да ли морате да добијате ECT. 

 1. Три члана Трибунала прочитају извештај од тима који вас лечи, као и друге информације које ви дате.
 2. Обавимо разговор са вама и тимом који вас лечи. Упитамо вас за ваше погледе и прохтеве. 
 3. Ми одлучимо да ли вам треба ECT.
 4. Ми вас обавестимо о нашој одлуци.

Расправе трају око сат времена. Приватне су и поверљиве.

Три члана Трибунала који су присутни на суђењу су: 

 • члан правник
 • члан психијатар 
 • члан из заједнице. 

Како ће Трибунал одлучити да ли ми треба ECT? 

Ми одлучујемо да ли вам треба ECT на основу критеријума Закона о менталном здрављу из 2014. 

Уколико имате више од 18 година и пацијент сте на обавезном лечењу, ми једино можемо да одобримо ECT ако:

 • не можете да дате информисани пристанак и 
 • не постоји мање рестриктиван начин да будете лечени.

Уколико имате више од 18 година и добровољни сте пацијент ми једино можемо да одобримо ECT ако:

 • не можете да дате информисани пристанак и 
 • не постоји мање рестриктиван начин да будете лечени и
 • имате instructional directive да дате информисани пристанак на ECT или ваш medical treatment decision maker да писмени информисани пристанак на ECT.

Уколико сте пацијент на обавезном лечењу који је млађи од 18 година ми једино можемо да одобримо ECT ако:

 • сте дали писмени информисани пристанак или
 • не можете да дате информисани пристанак и 
 • не постоји мање рестриктиван начин да будете лечени.

Уколико сте добровољни пацијент млађи од 18 година ми једино можемо да одобримо ECT ако:

 • сте дали писмени информисани пристанак или
 • не можете да дате информисани пристанак али особа која је правно овлашћена је дала писмени пристанак и 
 • не постоји мање рестриктиван начин да будете лечени.

Шта ће тачно Трибунал да одлучи?

Уколико се испуне критеријуми, Трибунал ће донети налог да морате да имате ECT и одлучиће:

 • колико ће дуго налог да траје (највише до 6 месеци) и 
 • колико ће третмана да одобри (највише до 12 третмана).

Уколико се критеријуми не испуне Трибунал ће одбацити захтев вашег психијатра да вам даје ECT.

Зашто би требало да дођем на расправу? 

Важно је да дођете на расправу да нам кажете шта мислите о добијању ECT. 
Ако не дођете, мораћемо да донесемо одлуку без вас.

Како да се припремите за расправу 

Можете да се припремите на следећи начин: 

 • Нека вам неко помогне у припреми 
 • Прочитајте извештај о вама од тима који вас лечи 
 • Планирајте шта ћете рећи 
 • Понесите ваш advance statement ако га имате. 

Тим који вас лечи ће написати извештај Трибуналу о томе зашто сматрају да вам треба ECT. Треба да добијете копију овог извештаја најмање 2 дана пре расправе. Затражите копију овог извештаја од тима који вас лечи уколико га нисте добили. 

Можете да планирате шта желите да кажете на расправи тако што ћете записати:

 • Шта знате о ECT 
 • Да ли желите ECT и зашто 
 • Неки други третман који бисте пре желели и због чега 
 • Било шта што сматрате да је погрешно у извештају.

Потражите помоћ

За више информација или да нас контактирате

Mental Health Tribunal
1800 242 703
mht@mht.vic.gov.au
www.mht.vic.gov.au

За преводиоца

Позовите нас са преводиоцем путем Translating and Interpreting Service (TIS National) 
131 450

Ако желите да преводилац буде присутан на вашој расправи обавестите своју здравствену службу. Ми ћемо то платити. 

За адвоката

Victoria Legal Aid
1300 792 387

Mental Health Legal Centre 
(03) 9629 4422

За помоћ да разговарате са тимом који вас лечи

Independent Mental Health Advocacy 
1300 947 820
contact@imha.vic.gov.au

За друго мишљење од другог психијатра

Psychiatric Second Opinion Service
1300 503 426
intake@secondopinion.org.au